Ved medlemskab af Sygeforsikringen Danmark ydes der tilskud til næsten alle former for tandbehandlinger.

100 % i tilskud til tandeftersyn og tandrensning, hvis du er mellem 18 og 25 år, får du 100 % i tilskud til en række tandbehandlinger og et forhøjet tilskud, hvis du skal have fjernet en visdomstand, hvis du er medlem af Gruppe 5, 1 eller 2.

Du får tilskud fra sygesikringen til:

  • Undersøgelse
  • Tandrensning
  • Diagnostisk og forebyggende grundydelse
  • Individuel forebyggende behandling
  • Kontrol efter forebyggelse
  • Tandfyldning
  • Rodbehandling
  • Tandudtrækning
  • Visse operative indgreb
  • Undersøgelse og behandling af tandkødsbetændelse

Tilskuddets størrelse afhænger af behandlingens art og din alder. Det udgør mellem 40 og 65 % af tandlægens honorar.

Til operation ydes en procentsats, dog maksimalt et beløb alt efter type af operation.

Du kan se flere oplysninger om priser og tilbud https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/tandbehandling