Vores implanat operationer udføres primært af Tandlæge Peter Villtoft og Tandlæge Knud Søgaard Iversen.

 

Information før implantatbehandling
Et implantat er en titaniumskrue, som i form og størrelse ligner en tandrod, og som kan indsættes i stedet for en manglende tand, forudsat at der er kæbeknogle nok det sted, hvor implantatet skal være. F.eks kan en stor kæbehule i overkæben eller placeringen af nerven i underkæben vanskeliggøre behandling med et implantat.

Forundersøgelse
Ved første besøg tages aftryk til gipsmodeller af tandsættet og røntgenbilleder for at vurdere afstanden til kæbehulen eller nervekanaler samt for at bedømme knoglens bredde.

Behandling
Implantatet sættes i kæben efter man har boret et hul i knoglen. Dette sker under lokalbedøvelse. Hvis knoglen er for smal til at implantatet kan indsættes umiddelbart, kan den gøres bredere ved hjælp af knogletransplantation kombineret med membranbehandling.
Hvis knoglen i overkæben er for lav, kan man løfte slimhinden i kæbehulen. Dette er lidt mere komplicerede teknikker og derfor dyrere end almindelig implantatbehandling. Nogle implantater indsættes med en “lukket” teknik, dvs. de skjules helt under slimhinden i helingsfasen. Andres er frilagt fra operationsdagen.

Efterbehandling
Trådene fjernes en uge efter at implantatet er indsat. Hvis implantatet er frilagt, skal det dagligt børstes helt rent ligesom de øvrige tænder, ellers kan der komme betændelse i tandkødet og implantatet mistes. Efter 3 måneder vurderes behandlingsresultatet dels på røntgenbilleder, dels klinisk. Er helingen tilfredsstillende, fremstilles en bro eller en krone på implantatat. Implantatet kan også anvendes til at fastholde en aftagelig protese. For at bevare implantatet på længere sigt er det vigtigt, at renhold af implantatet kontrolleres med jævne mellemrum hos tandlæge eller tandplejeren.

Mulige komplikationer
a. I få tilfælde vokser implantatet ikke fast. Årsagerne til dette kan være f.eks. belastning eller betændelse i indhelingsperioden. Implantatet skal fjernes, og efter ca. 2 måneder kan der indsættes et nyt. Undersøgelse viser, at der er større risiko for at miste implantatet, hvis man ryger, idet tobaksrygning bl.a. forsinker sårhelingen.
b. Hvis implantatet ikke holdes helt fri for bakterierbelægninger, kan der komme betændelse langs tandkødet, som vil medføre knogletab omkring implantatet. Betændelsen er vanskelig at behandle og vil ofte betyde, at implantatet mistes.
c. Uhensigtsmæssig hård belastning kan medføre løsning af implantatet. Dette gælder specielt, hvis der ikke er knogle nok, så der kun kan indsættes et kort eller spinkeltimplantat.
d. Implantatkronen kan gå i stykker, hvis den er lavet af porcelæn eller plast. De fleste kroner skrues på. I disse tilfælde kan kronen skrues af og repareres, hvorefter den påsættes igen.
e. Implantatkronen kan gå løs. Hvis den er limet, kan den limes/cementeres igen.Hvis den er skruet på, kan den skrues fast igen. Hvis kronen eller broen løsner sig, skyldes det ofte nogle bidforhold, som ikke afsløredes ved afleveringen af arbejdet.Der foretages derfor beslibning af bro eller krone.

 

Her kan du læse mere om implantat.