Information vedrørende børnetandplejen

  • Et valg af privat eller kommunal tandklinik er ikke endegyldigt. Det er muligt frit at skifte mellem de to tilbud, dog minimum med 12 måneders interval. Eventuel påbegyndt tandbehandling skal dog være afsluttet før skiftet.
  • Hvis I som forældre er medlem af Sygesikring Danmark kan ens barn tilmeldes, og en stor del af egenbetalingen på 35% vil blive refunderet. Sygeforsikring Danmark
  • Hvis et barn går hos privat tandlæge, vil det være muligt at skifte over til den kommunale tandpleje hvis der er behov for bøjlebehandling/tandregulering.

 

Tilmeld dit barn Her

Kontakt os for yderligere spørgsmål på 57526480 eller på info@boruptand.dk