Vigtig Information vedrørende børnetandplejen

I forbindelse med Køge kommunes ændringer i børne- og ungetandplejen med virkning Pr. 01.01.18

vil vi fra Borup Tandlægehus gerne give nogle supplerende oplysninger til forældre og børn i Borup og omegn:

  • Et valg af privat eller kommunal tandklinik er ikke endegyldigt. Det er muligt frit at skifte mellem de to tilbud, dog minimum med 12 måneders interval. Eventuel påbegyndt tandbehandling skal dog være afsluttet før skiftet.
  • Hvis I som forældre er medlem af Sygesikring Danmark kan ens barn tilmeldes, og en stor del af egenbetalingen på 35% vil blive refunderet. https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/boernetandpleje
  • Hvis et barn går hos privat tandlæge, vil det være muligt at skifte over til den kommunale tandpleje hvis der er behov for bøjlebehandling/tandregulering.

16 og 17 årige kan forsat frit vælge og vil få dækket 100% af udgifterne til undersøgelse og tandbehandling

Ønsker i at tilmelde jeres barn Tandlægehuset i Borup bedes I sende en mail til koegetand@koege.dk eller til info@boruptand.dk

I kan selvfølgelig kontakte os for yderligere spørgsmål på 57526480 eller på info@boruptand.dk