Information vedrørende børnetandplejen

Alle børn har frit tandlægevalg.
Man kan aktivt vælge at have sit barn tilmeldt til tandpleje hos privat tandlæge her i Borup, ved en egenbetaling på 35%
Alternativt kan man vælge den kommunale tandpleje og få betalt 100%

Dog har alle børn fra 16-18 år gratis tandpleje, uanset hvor de ønsker at gå, også hos privat tandlæge i Borup

Og så er der det nye tilbud til de 18-21 årige, som også får gratis tandpleje
Tilbuddet træder i kraft i midten af 2022, i 2022 er det kun de 18-årige der bliver omfattet. I 2023 er det de 18-19-årige. I 2024 er det de 18-20-årige.
Først i 2025 er ordningen helt indfaset, og så er det alle de 18-21-årige der er omfattet

 

  • Et valg af privat eller kommunal tandklinik er ikke endegyldigt. Det er muligt frit at skifte mellem de to tilbud, dog minimum med 12 måneders interval. Eventuel påbegyndt tandbehandling skal dog være afsluttet før skiftet.
  • Hvis I som forældre er medlem af Sygesikring Danmark kan ens barn tilmeldes, og en stor del af egenbetalingen på 35% vil blive refunderet. Sygeforsikring Danmark
  • Hvis et barn går hos privat tandlæge, vil det være muligt at skifte over til den kommunale tandpleje hvis der er behov for bøjlebehandling/tandregulering.

 

Tilmeld dit barn Her

Kontakt os for yderligere spørgsmål på 57526480 eller på info@boruptand.dk